ABOUT FLORAL DESIGN
關於 橙霜花藝

                 - Neroli.F - 
                 橙花 是一種令人感到幸福的植物
                 霜 則是對花藝設計所秉持的初衷
                   我們享受製作花禮時的愉悅
                   誠摯為您傳遞著祝福和心意

              

more
         

 

TOP